Линкови

Српско лекарско друштво
 

 

Корисни линкови

Секције

АКУПУНКТУРА
www.sld.org.rs/akupunktura

ВАЗДУХОПЛОВНОМЕДИЦИНСКА
http://www.sld.org.rs/vazduhoplovna-medicina

ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕКЦИЈА
http://www.sld.org.rs/gas

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА
www.sld.org.rs/decijahirurgija

ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ
http://www.rastko.net/medicina/

КАРДИОЛОШКА СЕКЦИЈА
http://www.sld.org.rs/kardioloska-sekcija

НЕУРОЛОШКА СЕКЦИЈА
http://www.sld.org.rs/neuroloska-sekcija

НЕФРОЛОШКА СЕКЦИЈА
http://www.nefrologija-sld.org.rs

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОШКА СЕКЦИЈА
http://www.sld.org.rs/orl

РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА
http://www.radiologija.rs/

ХОМЕОПАТИЈА
www.homeopatija-sld.org

АУТОНОМНИ НЕРВНИ СИСТЕМ
www.sas-serbia.com

КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА
www.sld.org.rs/kf

Подружнице у Србији

ЛЕСКОВАЦ
Окружна подружница са библиотеком
Светозара Марковића 116
http://www.sld-leskovac.com/

ЛОЗНИЦА
15300
http://www.sldloznica.org

Н И Ш
18000
018/ 536 – 456
www.sldnis.org.rs
Остали линкови
 

Председник Републике Србије и Влада Републике Србије
Републичка министарства


Републичке установе
Образовне институције
Здравстене установе

Лекарска друштва у иностранствуМеђународне организације