Публикације

Српско лекарско друштво
 

 

Часопис Окружне подружнице Српског лекарског друштва у Лесковцу
2020 1 2
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
2009 1-2 3-4    
2008 1-2 3-4    
2007 1-2 3-4    
2006 1-2 3-4    
2005 1-2 3-4    
2004 1-2      
2003 4-5      
2002 1 2-3    
2000 1      
1999 1      
1998 1      
1997 1 2    
1996 1 2    
1995 1      
1993/94 1      
1992 1      
1991 1      
1989 1      
1988 1      
1985/86 1      
1984 1      Главни и одговорни уредник:
Милорад Павловић

Уредници:
Саша Гргов
Зоран Анђелковић
Драгослав Алексић
Миомир Прокоповић

Уређивачки одбор:
Драган Станковић,
Драган Јовановић,
Радомир Митић,
Јасмина Здравковић,
Срђан Матић,
Ђорђе Цекић,
Ирена Игњатовић,
Сузана Б. Митић,
Видица Поповић-Цакић,
Марија Давидовић,
Светислав Крстић,
Зоран Јанковић,
Секула Митић,
Зоран Томић,
Миодраг Дамјановић,
Владимир Марковић.

Редакцијски колегијум:
Драган Димов (Ниш)
Драган Здравковић (Београд)
Драгиња Перовић-Којовић (Ниш)
Душан Јовановић (Нови Сад)
Душан Митровић (Београд)
Милан Вишњић (Ниш)
Миленко Угљешић (Београд)
Милица Лазовић (Ниш)
Милорад Митковић (Ниш)
Мирослав Стојиљковић (Ниш)
Небојша Јовић (Београд)
Сања Митровић (Београд)
Стојан Радић (Ниш)
Томислав Јовановић (Приштина)
Часлав Милић (Крагујевац)
Жељко Миковић (Београд)
Ива Берисавац (Земун)
Сања Миленковић (Земун)
Јован Недовић (Ниш)
Лана Мачукановић-Голубовић (Ниш)
Борис Каменов (Ниш)
Светозар Крстић (Београд)
Светозар Дамјановић (Београд)
Влада Костић (Београд)
Иван Стефановић (Ниш)

Технички уредник:
Чедомир Ђорђевић

Лектори:
Јулијана Конић - српски језик
Милица Досев - енглески језик

Технички секретар:
Иван Стаменковић

Штампа: СВЕН - Ниш
Тираж: 300 + 200 ЦД

Први број часописа под називом "APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM" штампан је 4. фебруара 1984. године

АДРЕСА УРЕДНИШТВА: Лесковац, Светозара Марковића 116